Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

3 – 5  Φεβρουαρίου 2017

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

    Παραλαβή του Επιστημονικού Προγράμματος
    Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
    Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) θα βρίσκονται αναρτημένες σε οθόνη στο χώρο της γραμματείας.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Badges)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κωδικό (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κωδικού (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου
mastermind-logo

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr